Vi har avtale med HELFO, ta gjerne kontakt for bistand med søknadsprosessen.

Vi tilbyr ulike logopediske tjenester hovedsaklig rettet mot voksne

Vi utreder og behandler innenfor en rekke ulike logopediske fagområder.

våre

TJENESTER

Vi kan primært tilby følgende tjenester:

– Utredning

– Behandling

– Rådgivning/veiledning

– Gruppetrening Parkinson (og andre grupper ved etterspørsel)

– Kurs

Hvis du ønsker eller har behov for noe utenom dette så ta gjerne kontakt. Vi avtaler et treff hvor vi ser på mulighetene sammen.

Tjenester, utredning og behandling av en rekke fagområder

våre

FAGOMRÅDER

Vi kan utrede og behandle innen en rekke ulike fagområder. Våre tjenester retter seg i utgangspunktet mot voksne, men dersom det er behov og vi har ledig kapasitet kan vi også ta i mot barn og ungdom for utredning og behandling.

Les mer om de ulike fagområdene eller ta kontakt for en uforpliktende konsultasjon.

AFASI

Afasi kjennetegnes av vansker med å forstå og bruke tale og skrift på normal måte. Afasi er den medisinske betegnelsen på språkvansker etter en skade i hjernen. Kommunikasjonen med andre mennesker hemmes i ulik grad, og gjør at du kan ha problemer med å finne og uttale ord, vansker med lesing, skriving og konsentrasjonen.

DYSFAGI

Dysfagi omfatter en hver lidelse som påvirker svelgeprosessen slik at mat og drikke ikke beveger seg trygt fra munnhule til mage. Dette er en vanlig tilstand hos mange slagpasienter og har ulike årsaker som knyttes til fysiske eller mentale lidelser.

DYSARTRI

Dysartri er en nevrologisk taleforstyrrelse som gir forstyrrelser eller svikt i muskulær kontroll av taleapparatet. Årsak kan være ervervet, medfødt eller som følge av skade på talemuskulaturen.
Ved dysartri blir det tungt å snakke og uttale blir mer eller mindre utydelig. Ofte berøres flere av taleapparatets funksjoner samtidig, noe som kan medføre sikling, svelgevansker og lammelser i ansiktsmuskulatur.

Dysartri kan også oppstå som en tilleggsvanske til afasi og stemmevansker.

TALEAPRAKSI

Taleapraksi er ingen språkvanske, men en spesifikk vanske med å utføre artikulasjonsbevegelser og artikulasjonsoverganger. Etter et hjerneslag kan du få vansker med å finne den rette lydpakken til et ord og en setning. I tillegg kan du ha oral-og/eller idemotorisk apraksi.

TALEFLYTVANSKER

Både stamming og løpsk tale gir vansker med flyten i talen, og kan oppleves forstyrrende i kommunikasjon med andre. Behandling av taleflytvansker er avhengig av vanskens karakter, utvikling og personens alder. En tilstreber økt språklig, tale-motorisk og kommunikativ kompetanse. Barns nærmiljø er vesentlig for å forhindre videreutvikling av taleflytvansken. Behandling foregår både indirekte (rådgivning til miljø) og direkte, individuelt og/eller i gruppe.

STEMMEVANSKER

Stemmevansker kan forårsakes av sykdom, skade eller forstyrrelse i alle deler av stemme-/taleapparatet. De kan resultere i hørbare stemmeavvik som heshet, svak stemme eller helt/delvis bortfall av stemme.

Vi deler stemmevansker inn i to undergrupper:
Organiske stemmevansker (medfødte anomalier, sykdom eller skader) og funksjonelle stemmevansker (feilbruk/misbruk av stemmen).

Daglig leder

Renee Hagen

Jeg har jobbet som logoped siden jeg i 2014 leverte en masteroppgave om tidlig innsats i barnehagen og kartlegging ved hjelp av observasjonsskjemaet ”Å by barnet opp til dans”.

Har tidligere vært ansatt i logopedtjenesten i kommunen, hvor jeg har erfaring fra klinisk arbeid med barn med språkvansker og uttalevansker. Har også vært ansatt i rehabiliteringstjenesten i kommunen, hvor jeg i hovedsak jobbet med voksne. Har erfaring med afasi, dysfagi, dysartri, taleapraksi, taleflytvansker og stemmevansker pga. skade eller sykdom (Parkinson, MS, mfl.).

June Vetaas

Jeg har en mastergrad i helsefaglig Logopedi fra Universitetet i Bergen. Jeg har tidligere arbeidet i PP-tjenesten. Der har jeg arbeidet med kartlegging og veiledning av barn og unge innenfor områdene språkvansker, taleflyt, dysleksi og dyskalkuli. Jeg har også erfaring med språktrening for pasienter med afasi, samt dysfagi og svelgetrening.

KONTAKT OSS

Send oss gjerne en melding via skjemaet under eller ta en tur innom våre lokaler.

Har du noen spørsmål?

SEND OSS EN MELDING

Ditt navn (obligatorisk)

E-post (obligatorisk)

Emne

Melding

[recaptcha]

Kom gjerne innom!

KONTAKTINFO

Våre lokaler ligger i sentrum av Mo i Rana, men vi er også tilgjengelig for klienter på hele Helgeland.

Adresse: Søndre gt. 13, 8624 Mo i Rana

Org. nummer:  915 909 876

Telefon: 91 17 39 59 / 90 63 80 19

E-post: helgelandlogopedi@gmail.com